Zwroty i zwrot pieniędzy

Niektóre przedmioty są wadliwe lub nie lubię ich, czy mogę to zwrócić?

  • Wyślij wiadomość e -mail z prośbą na nasz customercare@leivip.com Określając liczbę kolejności, o której chcesz poprosić o zwrot, kody wadliwych - kwestionowanych elementów, dołączając zdjęcia i przyczynę wymogu zwrotu.

  • Po otrzymaniu wadliwych - kwestionowanych produktów, a po sprawdzeniu przedmiotów i zweryfikowaniu odszkodowań możesz zostać zwrócony zwrotem pieniędzy lub notatkę kredytową, którą można wykorzystać w następnym zamówieniu.

  • Produkty mogą być zwracane tylko w środku 14 dni W sprawie otrzymania, zwrotu i zwrotu wniosków złożonych po tym okresie nie będą rozważane, więc zawsze dokładnie sprawdź zamówienie po otrzymaniu.

  • Wadliwe i kwestionowane produkty, które muszą zostać zwrócone

  • Produkty powinny być zwracane w pierwotnych warunkach i opakowaniach. Jeśli produkty nie zostaną zwrócone w pierwotnym stanie, zostanie obciążona 20% opłaty za przeładunek.
  • Produkty, które zostały już przez ciebie sprzedane jednemu z twoich klientów, nie zostaną przez nas zwrócone w przypadku jakiegokolwiek problemu.

  • Jeśli jest twoje pierwsze zamówienie - masz prawo do bezpłatnego zwrotu, koszty wysyłki zwrotu będą na nasz koszt

  • W innych przypadkach zwrotu- zwrot kosztów wysyłki na zwrot będzie na koszt klienta