Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób leivipmarketplace.myshopify.com („Witryna” lub „my”) gromadzi, wykorzystuje i ujawnia Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz lub dokonujesz zakupu w Witrynie.

Zbieranie danych osobowych

Kiedy odwiedzasz Witrynę, zbieramy pewne informacje o Twoim urządzeniu, interakcji z Witryną oraz informacje niezbędne do przetworzenia Twoich zakupów. Możemy również zbierać dodatkowe informacje, jeśli skontaktujesz się z nami w celu uzyskania obsługi klienta. W niniejszej Polityce prywatności odwołujemy się do wszelkich informacji, które mogą jednoznacznie zidentyfikować daną osobę (w tym informacji poniżej) jako „Dane osobowe”. Zobacz poniższą listę, aby uzyskać więcej informacji o tym, jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego.

Informacje o urządzeniu

 • Przykłady zebranych danych osobowych: wersja przeglądarki internetowej, adres IP, strefa czasowa, informacje o plikach cookie, przeglądane witryny lub produkty, wyszukiwane hasła i sposób interakcji z Witryną.
 • Cel gromadzenia: dokładne załadowanie Witryny dla Ciebie i przeprowadzenie analizy wykorzystania Witryny w celu optymalizacji naszej Witryny.
 • Źródło gromadzenia: Gromadzone automatycznie, gdy uzyskujesz dostęp do naszej Witryny za pomocą plików cookie, plików dziennika, sygnałów nawigacyjnych, znaczników lub pikseli [DODAJ LUB ODEJMIJ WSZELKIE INNE UŻYTE TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA].
 • Ujawnienie w celach biznesowych: udostępnione naszemu podmiotowi przetwarzającemu Shopify [DODAJ INNYCH DOSTAWCÓW, KTÓRYM UDOSTĘPNIASZ TE INFORMACJE].

Informacje o zamówieniu

 • Przykłady zebranych danych osobowych: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, informacje dotyczące płatności (w tym numery kart kredytowych [WSTAW WSZELKIE INNE ZAAKCEPTOWANE TYPY PŁATNOŚCI]), adres e-mail i numer telefonu.
 • Cel odbioru: dostarczanie produktów lub usług w celu realizacji naszej umowy, przetwarzanie informacji o płatnościach, organizowanie wysyłki i dostarczanie faktur i/lub potwierdzeń zamówień, komunikowanie się z Tobą, sprawdzać nasze zamówienia pod kątem potencjalnego ryzyka lub oszustwa, a gdy jest to zgodne z preferencjami, które nam udostępniłeś, dostarczać informacje lub reklamy dotyczące naszych produktów lub usług.
 • Źródło kolekcji: pobrane od Ciebie.
 • Ujawnienie w celach biznesowych: udostępnione naszemu podmiotowi przetwarzającemu Shopify [DODAJ WSZYSTKICH INNYCH DOSTAWCÓW, KTÓRYM UDOSTĘPNIASZ TE INFORMACJE. NP. KANAŁY SPRZEDAŻY, BRAMKI PŁATNOŚCI, APLIKACJE DO WYSYŁKI I WYSYŁKI].

Informacje dotyczące obsługi klienta

 • Przykłady zebranych danych osobowych: [MODYFIKACJE INFORMACJI WYMIENIONYCH POWYŻEJ LUB INFORMACJI DODATKOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB]
 • Cel zbierania: zapewnienie obsługi klienta.
 • Źródło kolekcji: pobrane od Ciebie.
 • Ujawnienie w celach biznesowych: [DODAJ WSZYSTKICH DOSTAWCÓW UŻYWANYCH DO ZAPEWNIANIA WSPARCIA DLA KLIENTA]

[WSTAW WSZELKIE INNE ZBIERANE INFORMACJE: DANE OFFLINE, ZAKUPIONE DANE MARKETINGOWE/LISTY]

[WSTAWIĆ PONIŻSZĄ SEKCJĘ, JEŚLI WYMAGANE JEST OGRANICZENIE WIEKOWE]

Nieletni

Witryna nie jest przeznaczona dla osób poniżej [WSTAW WIEK]. Nie gromadzimy celowo Danych osobowych od dzieci. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i uważasz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami pod poniższym adresem, aby poprosić o usunięcie.

Udostępnianie danych osobowych

Udostępniamy Twoje dane osobowe dostawcom usług, aby pomóc nam świadczyć nasze usługi i wypełniać zawarte z Tobą umowy, jak opisano powyżej. Na przykład:

 • Używamy Shopify do zasilania naszego sklepu internetowego. Możesz przeczytać więcej o tym, jak Shopify wykorzystuje Twoje dane osobowe tutaj: https://www.shopify.com/legal/privacy.
 • Możemy udostępniać Twoje dane osobowe, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami, odpowiedzieć na wezwanie do sądu, nakaz przeszukania lub inne zgodne z prawem żądanie informacji, które otrzymujemy, lub w inny sposób chronić nasze prawa
 • [WSTAW INFORMACJE O INNYCH USŁUGODAWCACH]

[DOŁĄCZ PONIŻSZĄ SEKCJĘ, JEŚLI KORZYSTASZ Z REMARKETINGU LUB REKLAM UKIERUNKOWANYCH]

Reklama behawioralna

Jak opisano powyżej, wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu dostarczania Ci ukierunkowanych reklam lub komunikatów marketingowych, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Na przykład:

 • [WSTAWIĆ, JEŚLI DOTYCZY] Korzystamy z Google Analytics, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Witryny. Możesz przeczytać więcej o tym, jak Google wykorzystuje Twoje dane osobowe tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Możesz również zrezygnować z Google Analytics tutaj: https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • [WSTAWIĆ, JEŚLI KORZYSTASZ Z APLIKACJI MARKETINGOWEJ OSÓB TRZECICH, KTÓRA ZBIERA INFORMACJE O AKTYWNOŚCI KUPUJĄCEGO W TWOJEJ WITRYNIE] Udostępniamy informacje na temat korzystania z Witryny, zakupów i interakcji z naszymi reklamami w innych strony internetowe z naszymi partnerami reklamowymi. Zbieramy i udostępniamy niektóre z tych informacji bezpośrednio naszym partnerom reklamowym, a w niektórych przypadkach za pomocą plików cookie lub innych podobnych technologii (na które możesz wyrazić zgodę, w zależności od Twojej lokalizacji).
 • [WSTAW INNE UŻYTE USŁUGI REKLAMOWE]

Więcej informacji na temat działania reklamy ukierunkowanej można znaleźć na stronie edukacyjnej Network Advertising Initiative („NAI”) pod adresem http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does- to działa.

Możesz zrezygnować z reklam ukierunkowanych przez:

[DOŁĄCZ LINKI DO REZYGNACJI Z NIEZALEŻNYCH USŁUG. WSPÓLNE LINKI OBEJMUJĄ:

Ponadto możesz zrezygnować z niektórych z tych usług, odwiedzając portal rezygnacji Digital Advertising Alliance pod adresem: http://optout.aboutads.info/.

Wykorzystywanie danych osobowych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby świadczyć Ci nasze usługi, które obejmują: oferowanie produktów do sprzedaży, przetwarzanie płatności, wysyłkę i realizację zamówienia oraz informowanie Cię na bieżąco o nowych produktach, usługach i ofertach.

[DOŁĄCZ PONIŻSZĄ SEKCJĘ, JEŚLI TWÓJ SKLEP ZNAJDUJE SIĘ W EUROPIE LUB JEŚLI MASZ KLIENTÓW W EUROPIE]

Podstawa prawna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”), jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), przetwarzamy Twoje dane osobowe na następujących podstawach prawnych:

[OBEJMUJ WSZYSTKIE, KTÓRE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO TWOJEJ FIRMY]

 • Twoja zgoda;
 • Wykonywanie umowy między Tobą a Witryną;
 • Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych;
 • Aby chronić Twoje żywotne interesy;
 • Wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym;
 • Dla naszych uzasadnionych interesów, które nie są nadrzędne w stosunku do Twoich podstawowych praw i wolności.

Retencja

Kiedy złożysz zamówienie za pośrednictwem Witryny, zachowamy Twoje dane osobowe w naszej dokumentacji, chyba że i dopóki nie poprosisz nas o usunięcie tych informacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat prawa do usunięcia danych, zapoznaj się z sekcją „Twoje prawa” poniżej.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Jeśli jesteś mieszkańcem EOG, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu opartemu wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu), gdy podejmowanie decyzji ma wobec Ciebie skutek prawny lub w inny sposób znacząco na Ciebie wpływa.

[NIE/NIE] angażujemy się w w pełni zautomatyzowane podejmowanie decyzji, które mają skutek prawny lub inny istotny skutek, wykorzystując dane klientów

Nasz procesor Shopify wykorzystuje ograniczone zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu zapobiegania oszustwom, które nie mają prawnego lub innego znaczącego wpływu na Ciebie.

Usługi zawierające elementy zautomatyzowanego podejmowania decyzji obejmują:

 • Tymczasowa lista odrzuconych adresów IP powiązanych z powtarzającymi się transakcjami zakończonymi niepowodzeniem. Ta lista odrzuconych utrzymuje się przez niewielką liczbę godzin.
 • Tymczasowa lista odrzuconych kart kredytowych powiązanych z odrzuconymi adresami IP. Ta lista odrzucających utrzymuje się przez niewielką liczbę dni.

[ZAŁĄCZYĆ PONIŻSZĄ SEKCJĘ TYLKO JEŚLI SPRZEDAJESZ DANE OSOBOWE, ZGODNIE Z OKREŚLONĄ USTAWĄ O PRYWATNOŚCI KONSUMENTÓW KALIFORNIA]

Sprzedaż danych osobowych

Nasza witryna sprzedaje dane osobowe zgodnie z definicją ustawy o ochronie prywatności konsumentów stanu Kalifornia z 2018 r. („CCPA”).

[WSTAW:

 • KATEGORIE SPRZEDAWANYCH INFORMACJI;
 • INSTRUKCJE DOTYCZĄCE REZYGNACJI Z SPRZEDAŻY;
 • CZY TWOJA FIRMA SPRZEDA INFORMACJE O NIELETNICH (PONIŻEJ 16 LAT) I CZY UZYSKASZ POTWIERDZENIE POTWIERDZENIA;
 • JEŚLI ZAPEWNIASZ ZACHĘTĘ FINANSOWĄ, ABY NIE SPRZEDAWAĆ INFORMACJI, PODAJ INFORMACJE O CZYM JEST TA ZACHĘTA.]

Twoje prawa

[DOŁĄCZ PONIŻSZĄ SEKCJĘ, JEŚLI TWÓJ SKLEP ZNAJDUJE SIĘ W EUROPIE LUB JEŚLI MASZ KLIENTÓW W EUROPIE]

RODO

Jeśli jesteś mieszkańcem EOG, masz prawo do dostępu do przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, przeniesienia ich do nowej usługi oraz żądania poprawienia, aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych [LUB WSTAW ALTERNATYWNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE WYSYŁANIA WNIOSKÓW O DOSTĘP, USUNIĘCIE, KOREKTY I PRZENOSZENIE].

Twoje dane osobowe będą początkowo przetwarzane w Irlandii, a następnie zostaną przesłane poza Europę w celu przechowywania i dalszego przetwarzania, w tym do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób transfery danych są zgodne z RODO, zobacz Biuletyn informacyjny Shopify dotyczący RODO: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR.

[DOŁĄCZ PONIŻSZĄ SEKCJĘ, JEŚLI TWOJA FIRMA PODLEGA USTAWIE O PRYWATNOŚCI KONSUMENTÓW KALIFORNIJSKIEJ]

CCPA

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz prawo do dostępu do przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych (znanych również jako „Prawo do wiedzy”), przeniesienia ich do nowej usługi i zażądania Informacje mogą być poprawiane, aktualizowane lub usuwane. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych [LUB WSTAW ALTERNATYWNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE WYSYŁANIA WNIOSKÓW O DOSTĘP, USUNIĘCIE, KOREKTY I PRZENOSZENIE].

Jeśli chcesz wyznaczyć upoważnionego agenta do składania tych wniosków w Twoim imieniu, skontaktuj się z nami pod poniższym adresem.

Pliki cookie

Plik cookie to niewielka ilość informacji, które są pobierane na Twój komputer lub urządzenie podczas odwiedzania naszej Witryny. Używamy wielu różnych plików cookie, w tym funkcjonalnych, wydajnościowych, reklamowych i mediów społecznościowych lub plików cookie. Pliki cookie poprawiają komfort przeglądania, umożliwiając witrynie zapamiętanie Twoich działań i preferencji (takich jak login i wybór regionu). Oznacza to, że nie musisz ponownie wprowadzać tych informacji za każdym razem, gdy wracasz do witryny lub przechodzisz z jednej strony na drugą. Pliki cookie dostarczają również informacji o tym, w jaki sposób ludzie korzystają ze strony internetowej, na przykład, czy odwiedzają ją po raz pierwszy, czy często odwiedzają ją.

Używamy następujących plików cookie w celu optymalizacji korzystania z naszej Witryny i świadczenia naszych usług.

Pliki cookie niezbędne do funkcjonowania Sklepu

Nazwa Funkcja
_ab Używane w związku z dostępem do administratora
_secure_session_id Używane w związku z nawigacją po witrynie sklepowej.
wózek Używany w połączeniu z koszykiem.
cart_sig Używane w połączeniu z kasą.
koszyk_ts Używane w połączeniu z kasą.
token_kasy Używane w połączeniu z kasą.
tajemnica Używane w połączeniu z kasą.
bezpieczny_customer_sig Używane w związku z logowaniem klienta.
storefront_digest Używane w związku z logowaniem klienta.
_shopify_u Używane w celu ułatwienia aktualizacji informacji o koncie klienta.

Raportowanie i analizy

Nazwa Funkcja
_tracking_consent Preferencje śledzenia.
_strona_docelowa Śledź strony docelowe
_orig_referrer Śledź strony docelowe
_s Analiza Shopify.
_shopify_s Analiza Shopify.
_shopify_sa_p Analizy Shopify dotyczące marketingu i skierowań.
_shopify_sa_t Analizy Shopify dotyczące marketingu i skierowań.
_shopify_y Analiza Shopify.
_y Analiza Shopify.

[WSTAW INNE PLIKI COOKIES LUB TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA, Z KTÓRYCH UŻYWASZ]

Czas, przez jaki plik cookie pozostaje na komputerze lub urządzeniu mobilnym, zależy od tego, czy jest to plik „trwały”, czy „sesyjny”. Sesyjne pliki cookie trwają do momentu zaprzestania przeglądania, a trwałe pliki cookie trwają do momentu wygaśnięcia lub usunięcia. Większość używanych przez nas plików cookie jest trwała i wygasa od 30 minut do dwóch lat od daty ich pobrania na Twoje urządzenie.

Możesz kontrolować i zarządzać plikami cookie na różne sposoby. Należy pamiętać, że usuwanie lub blokowanie plików cookie może negatywnie wpłynąć na wrażenia użytkownika, a części naszej witryny mogą nie być już w pełni dostępne.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale możesz wybrać, czy chcesz akceptować pliki cookie, za pomocą elementów sterujących przeglądarki, często znajdujących się w menu „Narzędzia” lub „Preferencje” przeglądarki. Więcej informacji na temat modyfikowania ustawień przeglądarki lub blokowania, zarządzania lub filtrowania plików cookie można znaleźć w pliku pomocy przeglądarki lub za pośrednictwem takich witryn jak www.allaboutcookies.org.

Ponadto należy pamiętać, że blokowanie plików cookie może nie całkowicie uniemożliwić udostępnianie informacji stronom trzecim, takim jak nasi partnerzy reklamowi. Aby skorzystać ze swoich praw lub zrezygnować z niektórych zastosowań Twoich informacji przez te strony, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji „Reklama behawioralna” powyżej.

Nie śledź

Marketing i powiadomienia tekstowe:

Wprowadzając swój numer telefonu w kasie i inicjując zakup, subskrybując za pośrednictwem naszego formularza subskrypcji lub słowa kluczowego, zgadzasz się, abyśmy mogli wysyłać Ci powiadomienia tekstowe (o Twoim zamówieniu, w tym przypomnienia o porzuconym koszyku) i oferty marketingowe. Tekstowe wiadomości marketingowe nie przekroczą 12 miesiąca.Przyjmujesz do wiadomości, że zgoda nie jest warunkiem żadnego zakupu
Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania tekstowych wiadomości marketingowych i powiadomień, odpowiedz STOP na każdą wysłaną od nas wiadomość mobilną lub użyj linku rezygnacji z subskrypcji, który podaliśmy Ci w dowolnej z naszych wiadomości. Rozumiesz i zgadzasz się, że alternatywne metody rezygnacji, takie jak użycie alternatywnych słów lub żądań, nie będą uznawane za rozsądny sposób rezygnacji. Mogą obowiązywać opłaty za wiadomości i transmisję danych.
W przypadku jakichkolwiek pytań wyślij SMS-a POMOC na numer, z którego otrzymałeś wiadomości. Możesz również skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji. Jeśli chcesz zrezygnować, postępuj zgodnie z powyższymi procedurami.”

Dla kraju europejskiego

Twój numer telefonu, imię i nazwisko oraz informacje o zakupie zostaną udostępnione naszej platformie SMS „SMSBump Inc”, firmie Unii Europejskiej z siedzibą w Sofii, Bułgaria, UE. Dane te będą wykorzystywane do wysyłania ukierunkowanych wiadomości marketingowych i powiadomień. Po wysłaniu wiadomości tekstowej numer telefonu zostanie przekazany do operatora wiadomości tekstowych w celu doręczenia.
Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych i powiadomień tekstowych, odpowiedz STOP na dowolną wiadomość mobilną wysłane od nas lub skorzystaj z linku rezygnacji z subskrypcji, który podaliśmy Ci w dowolnej z naszych wiadomości. Rozumiesz i zgadzasz się, że alternatywne metody rezygnacji, takie jak użycie alternatywnych słów lub żądań, nie będą uznawane za rozsądny sposób rezygnacji. Mogą obowiązywać opłaty za wiadomości i transmisję danych.
W przypadku jakichkolwiek pytań wyślij wiadomość tekstową „HELP” na numer, z którego otrzymałeś wiadomości. Możesz również skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji. Jeśli chcesz zrezygnować, postępuj zgodnie z powyższymi procedurami.

 

Należy pamiętać, że ponieważ nie ma spójnego zrozumienia w branży, jak reagować na sygnały „Nie śledź”, nie zmieniamy naszych praktyk gromadzenia i użytkowania danych, gdy wykryjemy taki sygnał z przeglądarki.

Zmiany

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę prywatności w celu odzwierciedlenia na przykład zmian w naszych praktykach lub z innych przyczyn operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych.

Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie prywatności, jeśli masz pytania lub chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail na adres [adres e-mail] lub pocztą, korzystając z danych podanych poniżej:

TOMMY SRL, Via Montalbano, 281, 51039 QUARRATA PT, Włochy

Ostatnia aktualizacja: [DATA]

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi na Twoją skargę, masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych. Możesz skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych lub naszym organem nadzorczym tutaj: [DODAJ INFORMACJE KONTAKTOWE LUB STRONĘ INTERNETOWĄ URZĘDU OCHRONY DANYCH W TWOJEJ JURYSDYKCJI. NA PRZYKŁAD: https://ico.org.uk/make-a-complaint/]

.